Overijsselse vertellingen

Pieter Heering (2019)

286 pagina’s
ISBN: 978-90-827997-4-3

Overijsselse vertellingen is een hertaling van de in 1883 uitgegeven bundel met verhalen van predikant Pieter Heering. De verhalen verschenen tussen 1871 en 1880 afzonderlijk in de tijdschriften De Gids en De Tijdspiegel. De originele verhalen behoren tot de dialectliteratuur. De dialogen tussen de verschillende personages zijn ook in deze hertaling in het Nedersaksisch dialect weergegeven. De negen verhalen geven de
lezer een beeld van het leven en de sociale problemen op het platteland in de negentiende eeuw. Zo worden kindersterfte, armoede en problemen binnen het gezin beschreven. Daarnaast is er aandacht voor een aantal tijdloze thema’s, zoals vergeving, opoffering en onbaatzuchtigheid. Pieter Heering (1838-1921) studeerde theologie in Leiden en was later als predikant werkzaam in Steenwijkerwold, Indië, Meppel en Den Haag.

error: Content is protected !!